Kontakta oss
Postadress:
Box 16355
103 26 Stockholm

Besöksadress:
Klara Södra Kyrkogata 1, 8 tr.
111 52 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Här kan du läsa om och titta på tidigare Morgonforum

Mindre pengar och mycket mer att göra! Så kan vi sammanfatta läget som coronakrisen skapat för civilsamhällets organisationer med social inriktning. Välkommen på ett seminarium där vi fördjupar den insikten, svarar på frågor om krisåtgärder och vägar framåt.

Utifrån ett antal rapporter, intervjustudier och enkäter kommer det här seminariet att ge en lägesbild av civilsamhällets arbete med sociala konsekvenser av smittspridning och ekonomisk kris, av hur politiken svarat och vad Forum – idéburna organisationer med social inriktning och våra medlemmar har för förslag på vägar framåt. Möjligheter finns också till frågor och kommentarer från deltagarna.

MedverkandeAmanda Lind, Kultur- och demokratiminister, Patrik Schröder, ordförande Forum, Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF), Karin Neuhaus, chef Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället (NOD).

Se seminariet, klicka här.

 

22/4 2020 Rättvisa pensioner är en jämlikhetsfråga som berör civilsamhället

Kvinnor, rasifierade och människor som bott i flera olika länder är särskilt utsatta för risken att bli så kallade fattigpensionärer. Det är en jämlikhetsfråga där samhällskriser som den vi står i just nu riskerar att ytterligare förvärra situationen, och där civilsamhällets potential att göra skillnad är stor. Varmt välkomna på frukostseminarium på webben om varför föreningen Pensionsrättvisa tycker att civilsamhället bör engagera sig i pensionsfrågan – och hur det kan gå till.

Pensionsrättvisa arbetar opinions- och folkbildande med att visa på hur de diskrimineringsgrunder som finns i samhället fortsätter att verka inom pensionssystemet. Pensionsrättvisa fick nyligen Forums utmärkelse “Årets initiativ”. För att uppmärksamma dem arrangerar vi nu ett morgonforum kring hur civilsamhället skulle kunna stärka sitt arbete – tillsammans. Pensionsrättvisa inleder med en kort grundkurs om hur pensionssystemet fungerar (och inte fungerar) och på vilket sätt samhällskriser påverkar läget. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi redogör för regeringens arbete och därefter följer ett samtal om vägar framåt med en kunnig civilsamhällespanel.

Medverkande:

Mahi Akter, Veronika Sandmon, Nadja Al-Malki Gunnarsson och Giovanna Iacobucci, Pensionsrättvisa
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister
Mimmi Rönnqvist, SACO studentråd
Jan Andersson, PRO
Bojan Bristina, SIOS (Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige)

 

Under ett par år spelades Morgonforum inte in.

 

23/3 2018: Ideellt engagemang för sjukskrivna – viktigt men ifrågasatt!

Ska en ryggskadad plattläggare kunna vara ordförande i sin lokala rödakorskrets? En förtidspensionerad lärare träna svenska med nyanlända? Och ska det finnas en gräns för hur många möten en arbetssökande eldsjäl får ha på en vecka?

Bristen på tydliga regler och hur mycket en enskild tjänstemans personliga tolkning kan påverka människors liv och organisationers verksamhet har uppmärksammats av många aktörer inom det civila samhället, genom åren. Flera försök att skapa tydlighet har förekommit, men ingen av dem har haft bestående inverkan på reglerna. 

En ny lag är på gång i arbetsmarknadsutskottet. Men den innebär en risk för det ideella engagemanget – för friskvård, demokratisk inkludering, arbetsträning och sociala relationer. 

Vad gör vi nu? Hur kan vi stärka synen på ideellt engagemang som något i grunden helt annat än lönearbete? Vad behöver vi få till i fråga om regler och attityder för att garantera att godtycke i systemen inte hindrar  människor från att delta i civilsamhällets viktiga arbete?

Medverkande: Heidi Sandberg, Sakkunnig Forum; Mikael Klein, intressepolitisk chef, Funktionsrätt Sverige; Stina Jakobsson, Socialförsäkringsexpert, Unionen.

Titta på seminariet

Se hela seminariet här.

 

22/11 2017: Idéburen innovation – återerövring av ett begrepp

Den idéburna sektorn är känd för sina nytänkande verksamheter och arbetssätt, men omtalas sällan i termer av innovation på grund av begreppets tekniska och kommersiella prägel. Samtidigt var det just organisatorisk och samhällelig omvandling som ursprungligen avsågs med innovation, kopplat till bland annat trossamfund och folkrörelser. Idag förknippas begreppet främst med näringslivet, vilket lett till att mycket forskning, resurser och metodutveckling på innovationsområdet inte sker på civilsamhällets villkor. Tidigare forskning har också visat att detta inte bara drabbar civilsamhället, utan även exempelvis kvinnor och minoriteter. 

Den tekniska utvecklingen har varit mycket positiv för samhället, men just nu ser många ett akut behov av organisatorisk och samhällelig utveckling. Något behöver ske. Men vad? Ett förslag kanske skulle kunna vara att anpassa och återerövra innovationsbegreppet för den idéburna sektors visioner och metoder? 

Huruvida det är möjligt har forskare på Luleå tekniska universitet och Svenska kyrkans forskningsenhet glädjande nog tittat på, och deras forskningsstudie om idéburna organisationers utveckling av nytänkande verksamheter, metoder och tjänster är snart klar. I höst arrangerar vi därför ett morgonforum om idéburen innovation, vad är det och hur kan det förändra världen? Hur kan vi synliggöra och stärka ideella sektorns roll i utvecklingen av framtidens lösningar?

Medverkande: Malin Lindberg, Biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, Jens Sjöström, Landstingsråd Stockholms län, Ayda Moayedzadeh, Integrationsstrateg, Svenska kyrkan.

Titta på seminariet

Se hela seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

10/11 2017: MR-arbete som verktyg mot våldsam extremism

Våldsam extremism och antidemokratiska rörelser är ett allvarligt hot mot de mänskliga rättigheterna i Sverige idag. För att motverka detta är det självklart viktigt med polisiära åtgärder och säkerhetspolitiska analyser, men när radikaliseringen gått så långt hos en människa så är det ofta för sent att sätta in effektiva åtgärder.

Vi behöver därför fokusera mycket mer på det breda socialt förebyggande arbetet. Vad säger forskningen? Att rasism och upplevd exkludering är en av motorerna för antidemokratisk radikalisering vet vi, men hur fungerar de mekanismerna? Och vad händer när de intersektionerar med andra MR-utmaningar? Detta seminarium fokuserar på social hållbarhet och mångfald och hur dessa fungerar som verktyg mot politiskt motiverat våld.

I Sverige förväntas kommunerna bära stora delar av detta ansvar, och förväntningarna är i praktiken stora även på det lokala civilsamhället att axla en roll som skyldighetsbärare. Det här seminariet vänder sig därför särskilt till dig som arbetar med MR och/eller mot våldsbejakande extremism lokalt respektive med policy- och verksamhetsutveckling i kommun och civilsamhälle. 

Medverkande: Mattias Gardell, Robin Andersson Malmros, Veronica Strandh. Moderator: Anna Ardin

Titta på seminariet

Se hela seminariet här.

 

26/10 2017: New Challenges and Opportunities for NGOs in Russia, Finland & Sweden

Ett frukostseminarium om civilsamhället i Ryssland, Sverige och Finland. Ett kunskaps- och diskussionsseminarium om utmaningar och krympande utrymme, men också möjligheter och lösningar, likheter och olikheter för det civila samhällets organisationer i tre nordiska länder. 

Medverkande: Anna Skvortsova berättar om civilsamhället i Ryssland: Fakta och trender. Utmaningar och möjligheter. Medverkar gör även Tatiana Burieva, Arkhangelsk, Semyon Nikonov, Pskov, Olga Gracheva och Marina Khudiakiva, Leningrad-regionen, Irina Zhukova, Karelen och Galina Kurganova, Sankt Petersburg. Med reflektioner utifrån förutsättningar i Finland från Pauliina Lukinmaa, koordinator vid Kehys Ry och er i den svenska publiken.

Titta på seminariet

Se hela seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

15/9 2017: Hur påverkar det nya dataskyddet ideella sektorn?

Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen som börjar gälla den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär förändringar och krav på åtgärder, inte minst för alla med ett medlemsregister. Kritiker har menat att den innebär risker för civila samhället, medan lagens försvarare hyllat den som ett framsteg. På detta seminarium reder vi ut begreppen, om civilsamhällets självständighet och oberoende, staternas makt och individernas integritet.

Vill du efter seminariet fortsätta följa vad GDPR innebär för civilsamhället, få tips om utbildningar och liknande kan du prenumerera på TechSoup Sveriges nyhetsbrev om dataskydd. Utbildningsmaterial, mallar, checklistor och annat kommer även att samlas på TechSoup Sveriges webbplats.  

Titta på seminariet

Se hela seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

3/7 2017: Är det krympande civilsamhället på väg hit?

Utrymmet för civilsamhället krymper i många delar av världen just nu, visar flera globala rapporter. Sverige har fortfarande ett unikt starkt civilsamhälle med goda förutsättningar. Men inskränkningar och ifrågasättanden från politik och myndigheter börjar visa sig även här. Att stänga “bidragskranen” till organisationer hörs numer inte sällan av debattörer som hävdar sig värna demokratikriterier vid statsbidrag. Hot och hat är vardag för många aktivister som kämpar för jämlikhet och jämställdhet. Desinformation och ”alternativa nyheter” börjar användas för att misskreditera civilsamhällesorganisationer.

Hur motverkar vi denna utveckling? Med exempel från England, Ryssland, Turkiet och USA diskuterar vi hur Sverige kan stå beredda att försvara det öppna civilsamhället.

Medverkande: Ekim Caglar, Sakkunnig Turkiet, Ludvig Sandberg, sakkunnig Forum, talar om det brittiska civilsamhället, Amanda Valentin, Rysslandskännare, Swedish International Liberal Center, Maja Dahl, Sakkunnig om USA och amerikansk politik, Arenagruppen, Ole von Uexkull, Chef, Right Livelihood-stiftelsen, Birgitta Englin, Senior rådgivare, Global utmaning, Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum. För att se de individuella presentationerna på YouTube, klicka på respektive namn ovan.

Titta på seminariet

Se hela seminariet här. 

Läs ett referat av seminariet här.

 

24/5 2017: Interaktiv halvdag om det digitala samhällskontraktet

Internetforum och sociala medier är en viktig arena för engagemang och samhällsdebatt men vi har fortfarande inte hittat vår roll som civilsamhälle online. Den idéburna sektorn har inte format tydliga politiska mål eller krav på hur vi vill att dessa arenor ska fungera, trots att dess algoritmer är helt avgörande för vad vi kan åstadkomma och på vilket sätt vi kan göra det.

Tillsammans behöver vi som demokratiska organisationer förhålla oss till de stora utmaningarna vi står inför. Noga titta på vad det innebär att infrastrukturen ofta står helt utanför statens och det juridiska systemets kontroll och definiera hur vi hanterar det. Är anonymitet och avstånd till offentlig kontroll en möjlighet eller ett hot? Hur ser vi till att använda dessa arenor och verktyg för att fler ska kunna engagera sig? Och hur kan vi med gemensamma krafter se till att demokratiska värderingar får styra även online?

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Medverkande: Erika Brundin, Svenska kyrkan, Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen Sverige, Anna Ardin, verksamhetsledare Morgonforum, Samuel Somo, Ungdomens Nykterhetsförbund mfl.

 

Morgonforum 27/4 – 2017: Samverkan kring Agenda 2030: är vi beredda att offra det som krävs?

Civilsamhället behöver ha en avgörande roll om FN:s globala mål ska uppnås. Det hävdar inte minst Agenda 2030-delegationen själv. Men om detta ska ske behövs en stor kraftsamling från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Bara i samverkan mellan olika sektorer kan de ambitiösa målen leda till verkstad. 

Men hur ska samverkan utformas utan att de idéburna organisationernas självständighet och förmåga att själva formulera problem hamnar på undantag? Vilket ansvar ska organisationerna egentligen ta för att Sverige ska kunna uppnå hållbarhetsmålen? Och vad krävs av det offentliga för att arbetet ska fungera och bli framgångsrikt?

Deltagare: representanter från regeringen, Agenda 2030-delegationen, ungdomsorganisationerna och folkbildningen.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

Morgonforum 6/4 – 2017: Civilsamhället – nationalstatens sista väktare?

Mer än hälften av kommunernas verksamhet påverkas av beslut som tas i Bryssel. Handelshindren mellan länder har minskat markant senaste decennierna och många multinationella bolag har verksamhet över hela världen. Staten och kapitalet är rörliga sedan länge men vad gör civilsamhället? Står det kvar och stampar, fast förankrat i nationalstaten och folkrörelsetraditionen? 

Är målgruppen för föreningen HEM EU-migranter på gatan utanför eller bör föreningen bygga vägar ur fattigdom i Rumänien?  Är Svenska kyrkans nåd geografiskt gränslös eller ska man gräva där man står? Kan en dansk nykterist vara medlem i IOGT-NTO?

Dessa frågor aktualiseras av forskaren Marta Reuters text om “Nationalstatens sista väktare”. I den visar hon hur samhällets långsamma av-nationalisering kan bli ett dilemma för svenska folkrörelser och deras organisationer.

Deltagare: Marta Reuter, forskare på Handelshögskolan, Peter Moilanen, generalsekreterare för IOGT-NTO, My Durén, ordförande i föreningen HEM och Eva Ekelund, biträdande internationell chef på Svenska kyrkan.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

Morgonforum 8/2 – 2017: Kampen mot våld och extremism: förväntar sig staten för mycket av civilsamhället?

Releaseseminarium för nya handboken Tillsammans för tillit och demokrati. Civilsamhällets handbok för arbete mot våldsbejakande extremism.

Civilsamhället lyfts ofta som superviktig i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Genom närhet till målgrupper och högt förtroende anses föreningarna vara en nyckel i arbetet för ökad demokratisk mobilisering, tillit och social inkludering.

Samtidigt varnar forskningen för riktade bidrag till civilsamhället som används för att visa politisk handlingskraft istället för att ta sig an grundläggande strukturella problem. Att de insatser som civilsamhällets organisationer står för riskerar att bli verkningslösa om staten inte samtidigt lyckas öka jämlikheten, tillgången till välfärd och demokratiskt inflytande. Riktade bidrag kan på sikt rentav utgöra ett hot mot ett lyckat arbete för minskat våld och ökad tillit.  

Hur kan civilsamhällets organisationer involveras så att de kommer till sin rätt? Vad ska det förebyggande arbetet egentligen bestå av? Och vilken effekt har saker som islamofobi och rasism på arbetet? 

Deltagare: Anton Alsander, projektledare på Forum och redaktör för handboken ”Tillsammans för tillit och demokrati: Civilsamhällets handbok för arbete mot våldsbejakande extremism”, Anna Carlstedt, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism, Josefin Bergström, samordnare Borlänge kommun, m.fl.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

Morgonforum 13/1: Civilsamhällets nya ledare online – om admins och moderatorer

Vilka är de stora utmaningarna på nätet som civilsamhället står inför? Och hur kan vi med gemensamma krafter se till att demokratiska värderingar får styra även online?

Internetforum och sociala medier har blivit en ny arena för civilsamhällets engagemang och samhällelig debatt. Här är moderatorer och admins stadgeryttare som möjliggör socialt och politiskt engagemang genom att effektivt kunna förhindra havererade diskussioner, försvara minoriteter och stoppa mobbing där de är aktiva och har mandat att agera. Människor förenas på internetforum av intresse för feminism, second handförsäljning, hälsokost och annat som det traditionella föreningslivet sysslar med. Dessa arenor skiljer sig på många sätt från möten i det fysiska rummet.  

Vad gör egentligen en moderator? Vilka är de stora utmaningarna de står inför? Vad innebär det till exempel att infrastrukturen ofta står helt utanför statens och det juridiska systemets kontroll? Är anonymitet och avstånd till offentlig kontroll en möjlighet eller ett hot? Kan fler engagera sig? Och hur kan vi med gemensamma krafter se till att demokratiska värderingar får styra även online?

Medverkande: Jakob Svensson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen Sverige, Farida Al-Abani, föreningsprofil, nätaktivist och moderator, samt Lukas Romson, jämlikhetskonsult och samhällsdebattör med stor erfarenhet av sociala medier.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

Morgonforum 30/11 – 2016: Hur tar vi vara på verktyget separatism i jämlikhetsarbetet?

Separatism har varit en självklar strategi inom svensk folkrörelse och har historiskt och globalt sett varit ett framgångsrikt vektyg för rättighetsrörelser. Samtidigt har vi den senaste tiden haft en offentlig debatt som starkt ifrågasatt separatismens legitimitet. Den relevanta frågan är kanske hur samhället bäst kan ta till vara på denna kraft i jämlikhetsarbetet?

I Sverige har vi en lång tradition av folkrörelser som organiserar sig på olika separatistiska grunder – bland annat i kvinnoförbund, ungdomsförbund, HBTQ-rörelser och antirasistiska grupper. Organisationer som ger uttryck för en av civilsamhällets grundprinciper –  rätten att organisera sig för det man vill för att påverka sin vardag och bygga samhället.  

Det har dock visat sig vara svårt för vissa att skilja på samhällsbyggande separatism och destruktiv exkludering, som när organisationen Black Coffee nyligen jämfördes med Ku Klux Klan av en programledare i SVT. Men varför är det så kontroversiellt? Är vissa typer av separatism mer provocerande än andra? Hur ska vi ta till vara på denna samhällsbyggande kraft i jämlikhetsarbetet? Vad kan politiken och traditionellt föreningsliv göra? På vilka sätt kan separatism vara ett verktyg för ett inkluderande samhälle? Var finns möjligheterna och var finns hindren? 

Deltagare: Araia Ghirmai Sebhatu från Black CoffeeBanar Sabet från StreetGäris och Eva-Lena Jansson från S-kvinnor och Jorge María Londoño från Rädda Barnens Ungdomsförbund.

 

 Morgonforum 27/10 – 2016: Att öppna vägen in mot arbetsmarknaden

280 000 människor i Sverige kommer inte in på arbetsmarknaden. Hur förbättrar vi förmågan att ge dessa rätt stöd? Vad kan staten, kommunerna och civilsamhället göra tillsammans?

Trots att den allmänna arbetslösheten sjunker så växer antalet människor som står längst ifrån arbetsmarknaden. 2017 beräknas 280 000 eller 75 procent av alla arbetslösa tillhöra dessa grupper. Det handlar om långtidsarbetslösa, sjukskrivna, nyanlända, unga och människor med funktionsvariationer. Under det senaste året har ett stort partnerskap (PIACS) av civilsamhällesorganisationer och myndigheter arbetat med att svara på frågan hur civilsamhället bättre kan stödja dessa människor. 

Vi har sett att civilsamhället med en stor mångfald av verksamheter som arbetsträning via ideell second hand, sociala företag, språkverkstäder och mötesplatser redan når de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Men dagens insatser räcker inte. För att kunna göra mer och nå fler behöver den idéburna och den offentliga sektorn arbeta mer tillsammans.

Deltagare: Eva-Lisa Höglund, medlem i Arbetsförmedlingens nationella ledningsgrupp, regiondirektör för region Mitt och ansvarig för Ständigt lärande i vardagen, Emilia Bjuggren (S), borgarråd i Stockholm med ansvar för arbetsmarknadsfrågorna och Victoria Engman Broadley, utvecklingsledare för bland annat arbetsintegration på Stockholms stadsmission och riksföreningen för Sveriges stadsmissioner men också ordförande för projektet PIACS.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

 

Morgonforum 21/9 2016: Samverkan – finns det i verkligheten?

Om seminariet: Samverkan mellan offentligt och idéburet är en fråga som åter har fått ett relativt stort utrymme i debatten. Flera kommuner och regioner har tecknat så kallade överenskommelser med det lokala civilsamhället och på flera håll i landet har även statliga myndigheter öppnat upp för dialog med den idéburna sektorn. Därmed finns det idag en rad samarbetsformer och samverkansmodeller att lära av. Vad har fördjupad samverkan lett till? Vad krävs för att nå samverkan? Och hur fungerar det i praktiken? Varför misslyckas liknande processer inom olika områden?

Carina Portin berättar om Överenskommelsers framgångsfaktorer och utvecklingspotential.

Medverkande: Carina Portin författaren till Överenskommelsens tematiska studie ”Verktyg för samverkan”, Emmy Bornemark, utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen Stockholm, Gerhard Holmgren, Organisationschef, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 16/9 2016: Mer än tiggare

Om seminariet: Är du också mer intresserad av lösningar än förbud? Under seminariet sammanförs aktörer från ideella, offentliga och vinstdrivande organisationer för att gemensamt rita kartan och dra upp nya vägar för att ge utsatta EU-medborgare bättre möjligheter att bli ekonomiskt och socialt starkare. Fokus ligger på social innovation för inkludering.

Medverkande: Soraya Post, EU-parlamentet, Florin Botonoyu, Aspen Institute, Torbjörn Noaksson, Money from Sweden/Konsumentverket, Amanda Valentin, Tunnelbaneorkestern.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 4/7 2016: Civilsamhällets utmaningar när det offentliga inte räcker till

Om seminariet: Hösten 2015 kommer att gå till historien som den tid då engagemanget och viljan att bidra till flyktingmottagandet slog alla rekord. Civilsamhället var den arena som först mötte de nya utmaningar och behov som hade skapats. Det lade grunden för både nya verksamheter och nätverk, samtidigt som befintliga organisationer fick ställa om. Rädda Barnen gjorde exempelvis för första gången en katastrofinsats i Sverige. Men hur påverkar höstens erfarenheter civilsamhällets framtida roll? Är det självklart att ideella organisationer ska ta ett så stort ansvar vid sidan av det offentliga?

Medarrangör: Rädda Barnen

Medverkande: Tina Morad, verkställare, Refugees Welcome Stockholm, Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare, Yrkesdörren, Inger Ashing, ordförande, Rädda Barnen, Emma Henriksson, ordförande i socialutskottet, Kristdemokraterna, Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna, Anna Ardin, verksamhetsledare Morgonforum, Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 2/6 2016: När nästa kris kommer står vi redo

Om seminariet: Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Under tiden som allt detta ordnades pågick en kontinuerlig dialog mellan organisationer, myndigheter och andra aktörer. Att samarbeta var självklart men inte hur det skulle gå till.

Ta del av erfarenheterna från samarbetena och den metod som utarbetats inför nästa kris när Sveriges Stadsmissioner, Röda Korset och Rädda Barnen nu släpper rapporten Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser. Hur kan vi tillsammans stå bättre förberedda inför nästa kris?

Medverkande: Rädda Barnen, Röda Korset och Stockholms Stadsmission. Samtalet leds av Victoria Engman-Broadley, rapportförfattare och utvecklingsledare på Stockholms Stadsmission.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 25/5 2016 : Vem har rätt till våra rättigheter?

Om seminariet: Under hösten 2015 visade civilsamhället i Sverige prov på ett enormt engagemang för flyktingar. Sovplatser, kläder och mat i stort sett trollades fram trots minimala resurser. Privatpersoner, ideella föreningar och nya nätverk visade att det är möjligt att kraftsamla engagemang på kort tid.

Efter att regeringen först hade välkomnat det stora engagemanget och även stoltserat med en solidarisk asylpolitik, vände helt plötsligt vinden. En mer restriktiv hållning presenterades. Visserligen fanns en opinion för att minska flyktingmottagandet och pressen från EU var stor men hur kunde detta egentligen ske?

Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, förklarar detta med att vi i Sverige balanserar mellan två motstridiga solidaritetsideal. Ett som utgår ifrån devisen att rättigheter förtjänas genom inbetalad skattsedel. Ett annat fokuserar på deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det ena tillåter uteslutning från sociala rättigheter, det andra inte. Ska vi tro på Trägårdhs analys valde regeringen i detta fall att fokusera på det förstnämnda.

Men hur påverkar regeringens nya hållning civilsamhällets förutsättningar?

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 22/3 2016: Så inkluderar vi fler i våra organisationer: 10 samtal om mångfald och öppenhet i förenings- och arbetslivet

Om seminariet: Trots att viljan och behovet finns, är många arbetsplatser och föreningar fortfarande alltför homogena. Vad beror det på och hur kan vi förändra det? För att svara på den frågan bjöd Forum, i samarbete med Diversity Group, in till ett lite annorlunda Morgonforum.

Efter en kort introduktion fick publiken möjlighet att välja mellan tio samtalsvärdar som alla delade med sig av sina egna erfarenheter och tillsammans med deltagarna tog frågan om mångfald och inkludering ett steg längre.

MedverkandeMarcuz Haile, projektledare “Uppdrag humanitet”, Röda Korset, Anna Bergholtz, normbrytande journalist, moderator, föreläsare, Mohammed Al-Saud, Syrian activist and chairman of The Young Republic, Lukas Romson, Jämlikhetskonsult och transexpert, Bienvenido Flores, talesperson för EU-migranter i Stockholm, Wendela Almgren, HR chef på Furniturebox.se och Bisfront AB, Maria Langefors, Tenstakyrkan och Hela Människan, Anna Karlsson, vd reVamp, expert i intersektionalitet, Johan Dahlén, Projektledare, Ideell mångfald, Najma Mohammed, Proj. ledare i Sveriges Ungdomsråd, VD på Refugees Welcome Stockholm, Josephine Krieg, Expert HBTQ.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 26/2 2016: Hur kan vi som samhälle ta till vara på alla goda viljor?

Om seminariet: På Hartwickska Huset på Söder i Stockholm bjöd Forum in till samtal om höstens enorma engagemang kring den akuta situationen för flyktingar och hur detta aktualiserat både den enorma potential som frivilligt arbete har för en lång rad samhällsutmaningar – men också att det finns strukturella (och kanske även) politiska brister för att ta till vara på alla goda viljor. Det är en möjlighet och samtidigt en utmaning.

Hur skapas utrymme för människors engagemang och vilja att bidra? Vad kan organisationerna själva göra? Vad kan det offentliga göra? Finns det lösningar som bara uppstå i samverkan mellan sektorerna? Och vad spelar befintliga strukturer för samverkan för roll?

Medverkande: Pia Svanqvist, Göteborgs föreningscenter, Karin Linkhorst, Linköpings kommun, samt Åsa Eriksson, Norbergs kommun.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 26/1 2016: Tid att tänka kring företagens roll för civilsamhället

Om seminariet: Morgonforum bjöd den 26/1 in till samtal om förhållandet mellan civilsamhälle och näringsliv. Vad kan företag lära sig av civilsamhällets historiska förmågor i en tid när konsumenten alltmer värdesätter socialt ansvarstagande? Vad finns det för hinder för ett sådant partnerskap? Och en hel del annat.

Medverkande: Johan Hvenmark, Ersta Sköndal Högskola, Anna Snell, Volontärbyrån, Tom Thörnblom, Skandia, Sanna Salwén, IBM, samt Fayyad Assali, Röda Korset.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 14/1 2016: Adhocnätverk eller organisation – ett seminarium om organisering för att lösa akuta samhällsproblem

Om seminariet: I samband med ett nyutkommet nummer av Kurage, där Forum varit gästredaktörer, med det högaktuella temat “På flykt” arrangeras den 14 januari ett seminarium som behandlar den hett omdebatterade frågan kring de snabba “adhocnätverken”, eller tillfälligt sammansatta grupper av frivilliga i relation till de mer långsiktigt stabila etablerade civilsamhällesorganisationerna.

Medverkande: Noomi Weinryb – företagsekonom och forskare, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Victoria Engman Broadley, utvecklingsledare Stadsmissionen.Lukas Sköld, ordförande Refugees Welcome.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 15/12 2015: Är frivilligarbete inom och för kyrkan en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför?

Om seminariet: Ett seminarium om frivilligarbete inom och för kyrkan som en lösning på bredare samhällsproblem. Forum har drivit ett omfattande projekt kring frivillighet i den nordiska välfärden. Detta tillsammans med Röda korset, Kommunal och Svenska kyrkan. Seminariet uppmärksammade den sista rapporten i detta projekt som heter ”Frivilligarbete inom och för kyrkan – en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför”.

Medverkande: Martha Middlemiss LéMon, författaren av rapporten, Olle Carlsson, Kyrkoherde vid Katarina församling och Emilia Bjuggren, arbetsmarknads och idrottsborgarråd.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 19/11 2015: Religiös organisering – en kraft mot våld

Om seminariet: Ett seminarium om religiös organisering i allmänhet och det muslimska civilsamhället i synnerhet som en kraft mot våld och förtryck. Hur ska vi bemöta de destruktiva beteenden som sker i islams namn och de rädslor som finns på många håll i Sverige för den här typen av organisering?

Medverkande: Tahir Salie som är ordförande för internationella Islamic relief, Kristin Molander, representant för Svenska Kyrkan i Kyrkornas världsråd och Elvir Gigovic, ordförande för Sveriges Muslimska Råd.

Morgonforum 2/11 2015: De lönsamma sociala problemen

Om seminariet: En föreläsning om “payment by results” i England och en debatt om risker och möjligheter med ersättning baserad på sociala resultat utifrån ett svenskt perspektiv.

Medverkande: Kathy Evans från Children England, Susanna Alexius, Stockholms Universitet, och Li Jansson, Almega.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Morgonforum 14 /10 2015: Europas ryska roulett

Om seminariet: En halvdag om migration – lidande, möjligheter och ansvar.

Medelhavet är vägen till frihet som blivit en dödlig mur, och ansvariga myndigheter står handfallna. Så nu är frågan; vad gör vi? Vem tar ansvaret, hur rustar vi samhället?

Medverkande:Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan, Victor Banke, jurist och Thomas Jakobsson, SAS.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 22/9 2015: Obligatorisk medborgartjänst vs frivilligt civilförsvar

Om seminariet: Ett seminarium om två förslag för att öka tilliten i samhället.

Obligatorisk medborgatjänst vs frivilligt civilförsvar

Om seminariet:

 Vad är tillit? Enligt forskaren Julia Gosse står begreppet tillit generellt sett för individens känsla av att kunna lita på att okända människor vill väl och ärliga. I Sverige och övriga Norden svarar en relativt stor andel av befolkningen ja på frågan om de litar på okända människor. Känslan av tillit är störst hos människor i medelåldern. Hur kan då tillit skapas i samhället?

Medverkande: Ellinor Eriksson, medförfattare till Medborgartjänstrapporten och Anders M JohanssonCivilförsvarsförbundet.

Titta på seminariet

Se seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

 

Morgonforum 24/6 2015: Vem gör vad när elen slås ut?

Om seminariet: Ett allvarligt samtal om vårt sköra och sårbara samhälle och vem som måste ta ansvar. Hur beredd är du – vågar du låta bli att komma? 

Medverkande: David Jonstad, författare till boken Kollaps – Livet vid Civilisationens slut, Herman Geijer, zombieöverlevnadsexpert och sommarpratare samt Martin Winstrand, sakkunnig i krisberedskapsfrågor, Regeringskansliet.

Titta på seminariet

Titta på seminariet här.

Läs ett referat av seminariet här.

Morgonforum 29/6 2015: Om det som får eldsjälarna att brinna

Om seminariet: Vilka förutsättningar är det som gör att civilsamhället i de nordiska länderna är unikt starkt i ett internationellt perspektiv? Människor i Sverige lägger drygt en halv miljard timmar per år på organiserat frivilligt arbete. Men varför är det ideella engagemanget och det civila samhällets organisationer så pass starka just här? Hur kan vi fortsätta att bygga samhället för att ge så bra förutsättningar för detta som möjligt?

Titta på seminariet

Titta på seminariet här.

Morgonforum 29/6 2015: Idémotorn som löser sociala utmaningar

Om seminariet: Vad tillför den idéburna sektorn samhället i stort? Det organiserade civilsamhället lyfts ofta som extrahänder för de mest utsatta. Men civilsamhället är avgörande för hela samhällets utveckling. Här får vi lyssna på hur!

Medverkande: Per Eckerdal, Biskop, Svenska kyrkan, Najla Ahmed, Kvinnojouren Somaya, Kristina Mårtensson, Kommunal, Sofia Modigh, Förbundsstyrelseledamot Kristdemokraterna, Irma Ortega Cruz, Verksamhetschef, jagvillhabostad.nu, Linda Bell, Enhetschef, Vinnova, Magnus Hjelmare, VD, Kommunikationsbyrån BERG, Christer Karlsson, Ordförande, KRIS, Maria Graner, Regeringens civilsamhällesutredning, Birgitta Englin, Senior rådgivare, Global utmaning.

Titta på seminariet

Se seminariet här.