Nytta

Platsen där du hittar sociala företag över hela Sverige.

Vad är Nytta för något?
Nytta.org är en söktjänst för den som vill hitta till sociala företag. Innovationer och samhällsförändring skapas i alla typer av idéburna organisationer. Det sociala företaget är en av alla dessa organisationsformer. Plattformen nytta.org är utvecklad av Forum för att synliggöra socialt företagande i stort och underlätta för de som vill köpa dess varor och tjänster.

Vill du synas på nytta.org? Registrera dig då via vårt formulär. Du måste uppnå våra grundläggande kriterier. Exempelvis startas företag som har ideella inslag inskrivna i sina ändamålsparagrafer men som inte har någon koppling till idéburna organisationer. Men om ett sådant företag möter våra kriterier är man ändå välkommen att ansöka.

Ladda ner broschyren om Nytta

Vad är ett socialt företag?
Vi är vana att tänka på företag som en uteslutande marknadsmässig och kommersiell företeelse. Måste företag vara det? Vårt svar på den frågan är nej. Företag kan handla om mycket mer än bara den ekonomiska avkastningen och själva produktionen av en vara eller tjänst.

När vi definierar socialt företagande gör vi det inspirerat av EU-kommissionens initiativ om social business och Europeiska och Sociala Kommitténs yttrande om socialt företagande.
 
I Sverige har vi arbetat med en variant av det sociala företagandet som kan kallas arbetsintegrerande sociala företag. Dessa är en viktig del av det som EU-kommissionen och ESSK beskriver.
 
Fler och fler idéburna organisationer startar nu företag av olika slag, eller omdefinierar verksamheter till företag. Dessa företag bidrar till social förändring och till de målsättningar som deras förbund och organisationer bildats utifrån. Vi tror att det svenska civilsamhället står inför en ny utvecklingsvåg där företagandet som verktyg för social förändring är en viktig del.

Än så länge är det sociala företagandet i Sverige ganska begränsat men det finns stor potential. För vidare läsning rekommenderar vi Sektor3s skrift skriven av forskaren Karl Palmås.