Överens om ungas delaktighet

Sedan den nationella Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer och Sveriges Kommuner och Landsting tecknades 2008 har mycket hänt. Flera lokala överenskommelser har etablerats. Men ungdomsorganisationer har inte varit tillräckligt delaktiga. Det vill vi ändra på - därför driver vi projektet Överens om ungas delaktighet.

 

 

 

 

Kontaktperson

Projektledare Ludvig Sandberg, 0734-209 840

Mer om projektet
Vi kan konstatera att ungdomsorganisationer inte har tagit den framträdande roll som de potentiellt skulle kunna göra i de lokala överenskommelseprocesserna. Vi står därför nu vid en startlinje – vi vill se förbättringar av representation av ungdomsorganisationer i överenskommelsearbetet.

Inom projektet Överens om ungas delaktighet – Ökad delaktighet för ungdomsorganisationer i politiskt beslutsfattande i kommuner, arbetar vi därför tillsammans med LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Scouterna och KFUM för att öka ungas inflytande lokalt. Projektet fokuserar på överenskommelsearbetet i Linköping och Västerås, och hämtar goda exempel på samverkan från hela ungdomsrörelsen.

För att nå unga och skapa delaktighetsprocesser på riktigt kommer vi bland annat använda oss av Europarådets Kod för civila samhällets deltagande i det politiska beslutsfattandet. När Europarådets samtliga organ godkände Koden 2009 blev den ett officiellt åtagande för de 47 medlemsländerna. Koden är egentligen en modell för att diskutera politiska frågor och hitta tydliga samverkansformer för civilsamhället att påverka, som ger riktiga avtryck och inte bara pappersprodukter som inte används.

Vad vill vi veta?

Hur kan överenskommelsearbetet bli attraktivt för ungdomsorganisationer?

Vilka vägar finns det in i beslutsprocesser idag? Hur upplevs dessa vägar in av ungdomsorganisationerna? Hur ser kommunerna (politiker och tjänstemän) på samverkan idag?

Vilka ungdomsperspektiv som finns i processerna? Vad skrivs ut och hur stämmer det med vad som upplevs av unga i ungdomsrörelsen?

Läs mer om Överenskommelsen här.

“Dags att kommunen och civilsamhället börjar jobba med och inte bara för unga”

Det skrev Gustav Aniander som tidigare var projektledare för Överens om ungas delaktighet i Linköping. Läs hela hans krönika här.

Foto: Joel Ahlgren