Kontakta oss
Forum
Hantverkargatan 3F
112 21 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Projekt vi driver

Foto: Missing People

Foto: Missing People Sweden

Forum driver flera projekt för att förbättra förutsättningarna för idéburna organisationer att ha en roll i välfärden och vara en del av det politiska samtalet.

Samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige
Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum – idéburna organisationer med social inriktning inleder nu ett samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. Ett gemensamt arbete som sätter fokus på etableringsprocessen för nyanlända blir första steget i det nya samarbetet. Läs mer här.

Snapshots from the borders
Forum medverkar som svensk part i ett europeiskt projekt med 31 parter om migration. Projektet har som syfte att öka kunskapen om de globala utmaningar som finns runt migrationsfrågor – på europeisk, nationell och lokal nivå. Projektets mål är att stärka ett aktivt nätverk av lokala platser som ett sätt att främja en större politisk samstämmighet på alla nivåer. Hela projektet lutar sig på FN:s hållbara utvecklingsmål. Läs mer
 
Civilsamhälle för öppenhet och mångfald
Inom projektet civilsamhälle för öppenhet och mångfald vill Forum skapa en plattform för att organisera civilsamhällets antirasistiska arbete. Historiskt har civilsamhällsorganisationer varit den ledande i arbetet mot rasism och försvarat allas lika värde och rättigheter. Forskning har dock visat att arbetet hämmas av att aktörerna är organiserade i allt för lösa nätverksstrukurer utan gemensamt språk. Mångfald och öppenhet är berikande samhällsfundament. När vissa invånare utesluts på grund av religion, etnicitet eller ursprung tappar demokratin styrka. Vi vill därför etablera ett nätverk för att samla aktörer som arbetar för främjandet av mångfald och mot rasism.