Kontakta oss
Postadress:
Box 16355
103 26 Stockholm

Besöksadress:
Klara Södra Kyrkogata 1, 8 tr.
111 52 Stockholm

kansli@socialforum.se

Tel: 08-651 07 21

 

Diakoniframtidsutredningen

Equmeniakyrkans utredning diakonalt arbete – ansvar, utmaning och möjlighet. 

Detta projekt ska, utifrån Sociala missionen som plattform och historisk grund, utreda möjligheterna att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete, medvetenhet, självkänsla och samordning i region Stockholm. Anna Ardin och Forum – idéburna organisationer med social inriktning har anlitats för uppdraget och arbetet leds av en styrgrupp tillsatt av Sociala missionen, som tagit initiativ och finansierat utredningen, och Equmeniakyrkan. 

Utredningen ska identifiera behov, möjligheter och förutsättningar för utveckling av det diakonala arbetet inom Equmeniakyrkan och dess församlingar, främst inom Region Stockholm, men gärna med större perspektiv, samt hur stödfunktioner för detta skulle kunna se ut. Det kan handla om:

  • vilka behov ser de lokala församlingarna i region Stockholm, när det gäller diakonalt arbete?
  • vilka kompetenser behövs i det arbetet och hur kan församlingarna stärkas i sin diakonala identitet och medvetenhet?
  • vilka kompetenser behövs för att stödja arbetet, såväl lokalt som i Equmeniakyrkans regionala och nationella organisation?
  • vilka är de behov och utmaningar dessa församlingar skulle kunna känna en särskild kallelse att möta?
  • vilka samverkansmöjligheter finns med andra organisationer i Equmeniakyrkans närhet?
  • vilka erfarenheter finns i vår omvärld, när det gäller utveckling av det diakonala arbetet? 

Utredningen drivs av Forum i samarbete med Equmeniakyrkan och finansieras av Sociala missionen. Avrapportering ska ske till utsedda företrädare för Equmeniakyrkan och för Sociala Missionens styrelse löpande under utredningen. Slutrapportering ska ske i juni 2019. Preliminär slutrapport ska skickas till kyrkoledningen och Sociala Missionens styrelse senast 1 maj.

Styrgruppen består av Johan Adolfsson, Torbjörn Bådagård, Jenny Dobers, Suzanne Molin, Ola Rikner och Hans Wallöf.

Kontakta gärna utredaren

Anna Ardin
Diakon, utredare
anna.ardin@socialforum.se
0733907069

 

Prenumerera på nyheter och inbjudningar

* obligatoriskt fält

Vi använder MailChimp som e-postplattform. Genom att klicka nedan godkänner du att dina uppgifter vidarebefordras till MailChimp för hantering.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken i fotnoten i våra utskick.