Techsoup

Organisationerna i den idéburna sektorn skapar ett omistligt värde i samhället genom att svara på utsatta människors behov och skapa en god social utveckling. Vi tror att dessa organisationer kan skapa större nytta och bli bättre i sitt arbete genom att bättre använda ny teknik. TechSoup kan bidra till detta genom att donera programvara, men också att få nya kunskaper.

I ett strukturerat samarbete med bland annat Microsoft och TechSoup Global utvecklar vi en internationell teknikplattform för den ideella sektorn. Som en del i åtagandet att stödja sektorn använder företag som Microsoft och SAP TechSoup för att erbjuda donationer i stor skala. Mottagande organisationer har nytta av att samla ett mängd olika donationsprogram på samma ställe och får större nytta genom fortbildning, samarbete och stödfunktioner genom TechSoup Global och dess partnerorganisationer.

TechSoup grundades 1987 som The CompuMentor Project och har sedan dess hjälpt ideella organisationer och stiftelser att nå sina mål genom att erbjuda tillgång till programvara och kompetensutveckling.  I två decennier har TechSoup skapat långsiktiga relationer mellan företag och organisationer för att matcha behovet av hård- och mjukvara.

TechSoup Sverige är en del av av TechSoup Global.

Varje månad besöks TechSoup.org av mer än 400 000 besökare från organisationer i över 190 länder. Besökarna söker programvara, hårdvara, information och råd – och ett forum för teknikintresserade. TechSoup finns i en mängd länder genom ett växande nätverk av partnerorganisationer, ett nätverkForum för frivilligt socialt arbete ingår i. Besök www.TechSoupGlobal.org/countries för mer information.

TechSoup Sverige är en gemensam verksamhet mellan Forum för frivilligt socialt arbete och Techsoup Global. Vi tackar Microsoft för finansiering och grundläggande stöd till den internationella plattformen TechSoup Sverige bygger på och vi är tacksamma för det stöd vi får från våra donatorer, finansiärer och supporters för att göra Techsoup Sverige möjligt.