Den idéburna välfärden debatteras alltmer
01 dec | 2016
Famna och SKL vill se ett tydligt lagrum för Idéburet offentligt partnerskap, Feministiskt initiativ vill ha ett politiskt samtal som tar större hänsyn till idéburen sektor, och Idéburna skolors riksförbund kritiserar att mångfald och valfrihet kopplas ihop med vinstmöjligheter. De är bara några av de aktörer som uttalat sig kring Välfärdsutredningen och det idéburna debatteras alltmer.

Välfärdsutredningen lämnades i veckan in på remiss, och i dess kölvatten har debatten om hur regelverket kring den svenska välfärden kan förnyas och förbättras gått het. Forum ser positivt på att idéburna alternativ får synas och höras i det offentliga samtalet, och vill se att denna uppmärksamhet också leder till faktiska förbättringar för vår sektor i praktiken. Som vi skrivit tidigare i vår kommentar till Välfärdsutredningen, är det viktigt att politiken inte låter frågan om vinster i välfärden skymma positiva förslag för idéburen sektor.

I en artikel i ETC lyfts det faktum att alltfler politiska röster ställer sig positiva till idéburen välfärd, men att det trots detta inte har satts in åtgärder i praktiken för att underlätta för den idéburna sektorn att verka. I artikeln uttalar sig bland annat Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna, och kritiserar Välfärdsutredningen för att inte ha ett lagförslag kring Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

– Det är inte lagreglerat hur ett IOP ska se ut och därför är det många som inte vågar använda sig av det och utveckla det. Det är en brist, för det är i många fall ett bättre sätt att samarbeta mellan idéburen sektor och det offentliga än formella och fyrkantiga upphandlingar, säger Ulrika Stuart Hamilton till ETC.

Även Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, hade velat se ett lagrum kring Idéburet offentligt partnerskap.

– Vi vill se ett tydligt lagrum för detta. Vi är regelstyrda verksamheter, vi följer lagen till punkt och pricka. Är lagrummet otydligt så väljer man det säkra före det osäkra och upphandlar istället, och där väger ofta de idéburna organisationerna lätt i konkurrensen, säger Anna-Karin Berglund från SKL till ETC.

Jennifer Råsten, näringspolitisk talesperson från Feministiskt initiativ (Fi), har också nyligen gått ut och tagit tydlig ställning för det idéburna i välfärdsdebatten. Hon skriver tillsammans med Maria Mattsson Mähl i Dagens Samhälle att eftersom inget vinstintresse styr idéburna organisationer borde det diskuteras om undantag från regelverket i utredningen, för att inte belasta sektorn med mer administration och byråkrati. Precis som Forum lyfte i sin kommentar om Välfärdsutredningen härom veckan, vill Fi se ett mer nyanserat politisk samtal kring välfärden som tar större hänsyn till den idéburna delen av sektorn. – Många viktiga frågor för idéburen sektor har försvunnit från debatten såsom kunskapsstöd, statistik och avtalsfrågor, trots att här finns många av de lösningar som eftersöks och att det är uttalat att ”reglerna ska underlätta för idéburna aktörer att driva verksamhet inom välfärdssektorn”, skriver debattörerna.

Håkan Wiclander, från Idéburna skolors riksförbund, har också uttalat sig för det idéburna i välfärden. Han understryker i ett inlägg i Dagens Samhälle att debatten om valfrihet i välfärden har hamnat snett, där valfrihet ständigt kopplas ihop med vinstmöjligheterna.

– Idéburna skolors riksförbund representerar friskolor som visar att det går alldeles utmärkt att driva framgångsrika skolor utan vinstuttag, skriver Wiclander. Han menar att samtalet därför istället borde rikta in sig på viktigare frågor som mångfald, kvalitet och samverkan.

 

Läs mer

Forum kommenterar Välfärdsutredningen.

Forums och Famnas DN-replik i debatten om begreppet ”idéburen”.